Pojęcie autobiografii

Autobiografia jako gatunek literacki jest w kręgu zainteresowania badaczy literatury. W teorii literatury mówi się o swoistym pakcie autobiograficznym, który zawiera autor z czytelnikiem. Żeby mówić o pakcie, trzeba najpierw uświadomić sobie, czym właściwie autobiografia jest. Słowo autobiografia pochodzi z greckiego. Jest wyrazem złożonym, który można podzielić na trzy części znaczące: „auto”- znaczy samodzielność, „bio”- oznacza życie, i „graphos” czyli pismo.

Zatem można autobiografię rozumieć jako samodzielny zapis dziejów swojego życia. Autobiografie to utwory pisane przez daną osobę samodzielnie. Co za tym idzie, autobiografie nie były i nigdy nie będą w pełni obiektywne. Autobiografia zawsze będzie już w jakimś stopniu zinterpretowanym obrazem kolei losu, postrzeganym przez autora. Umieści on w książce elementy swojego życia uważane za ważne, znaczące. Zaś inna osoba może zauważyć, iż dane wydarzenie wcale nie było takie ważne, że inny element został pominięty, a jednak powinien się z autobiografii znaleźć.

Zdjęcie do artykułu znalezione na stronie Pixabay.com

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*