Pojęcie autobiografii

15 listopada 2018 Rilko 0

Autobiografia jako gatunek literacki jest w kręgu zainteresowania badaczy literatury. W teorii literatury mówi się o swoistym pakcie autobiograficznym, który zawiera autor z czytelnikiem. Żeby mówić o pakcie, trzeba najpierw uświadomić sobie, czym właściwie autobiografia jest. Słowo autobiografia pochodzi z greckiego. Jest wyrazem złożonym, który można podzielić na trzy części znaczące: „auto”- znaczy samodzielność, „bio”- oznacza życie, i „graphos” czyli pismo. Zatem można autobiografię rozumieć jako samodzielny zapis dziejów swojego życia. Autobiografie to utwory pisane przez daną osobę samodzielnie. Co [Czytaj Więcej]